VZW SABOU BLOGT !

VZW SABOU BLOGT !

Volg onze avonturen ..

VZW SABOU streeft, naar het stimuleren, opzetten en onderhouden van initiatieven, gebaseerd op lokale behoeften, in het kader van het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in Sabou, Burkina Faso.

http://www.vzwsabou.be

Water

vooruitgang..Posted by vzwsabou 08 Jul, 2015 22:31:49

dinsdag 11 mei 2010


Toen ik aankwam in december, wist ik niet dat het zo erg gesteld was met de mensen van Sabou. Veel mensen kunnen zich geen drinkbaar water aanschaffen omdat het 10 CFA per 20 liter kost (dat is 0,015 euro voor 20 liter drinkbaar water).
Kinderen kwamen aan mijn poort een beetje water vragen voor ze naar school gingen en deden hetzelfde toen ze terug kwamen, want thuis was er geen drinken.
Samen met de mannen van de wijk hebben we een plan bedacht om een waterput te maken, heel eenvoudig. Dit zou de eerste activiteit worden van onze samenwerking.
De put werd door tal van mensen gegraven. Op drie meter diepte vonden ze al water en dat water werd gebruikt door de vrouwen. Na enkele weken was het water op. Dit jaar is het een bijzonder warm seizoen. De put werd dieper gemaakt en op ongeveer 5 meter vonden de mannen weer water. Weer werd dit water gebruikt en weer was het na enkele weken op. Er werd een derde keer, nog dieper gegraven. Deze keer tot zowat 7 à 8 meter. Tot op heden is er nog steeds water en het regenseizoen komt er al aan. Dat zit dus goed.
Als de put echter niet versterkt wordt voor het regenseizoen, zal deze dicht regenen. Weg is dan de put… Voor het versterken (= betonneren van de put) zijn cement en een metser nodig. Een put metsen is een werk dat risico inhoudt, dus dit werk wordt duur betaald. We zijn gaan rekenen: hoeveel kost het om de put te betonneren.
De vrouwen kunnen al wat zand en gravion samenbrengen en dit zal niets kosten. Dit is blijkbaar een typisch vrouwenwerk, dat heb ik ook in de andere dorpen gezien. Na onderhandelen met de metser konden we bekomen dat hij dit werk zou klaren voor 7500 CFA per meter beton. Voor dit jaar zouden we 4 meter laten betonneren, dat volstaat om dit seizoen door te komen. Een zak cement kost ongeveer 6250 CFA. We zouden er 6 nodig hebben. Het tekort aan zand en gravion zouden we oplossen door er een aantal karren te laten overbrengen met de ezel, dit kost 1000 CFA per kar. In totaal hebben we dus ongeveer 71.800 CFA (110,46 euro) nodig.
Vervolgens bedachten we hoe we nu aan dit bedrag zouden kunnen komen. De mannen die geld hadden, zijn als eerste begonnen en hebben 500 CFA per persoon betaald. Daarnaast zijn er een aantal ‘vieux’ die 1500 CFA konden betalen. Verder werd een schenking gedaan van 3 zakken cement door een oud-inwoner van Sabou die nu in Bobo leeft. We konden al heel wat geld vinden, maar hadden er nog een beetje tekort. De mannen zijn gaan aankloppen bij de vrouwen die geld hadden om te zien of zij nog een steentje konden bijdragen. En inderdaad, dat kon. Zo werd het hele bedrag bij elkaar gesprokkeld en nu kunnen we de put beginnen versterken en betonneren.
Ik kan jullie vertellen dat de mensen bij deze onderneming al heel wat geleerd hebben. Dat er ook al heel wat gesprekken hebben plaats gevonden. Dat het zelfvertrouwen bij deze mensen gegroeid is. Zij hebben dit zelf kunnen doen, het zelf georganiseerd.
Een voorbeeldje k was daar niet mee akkoord. Voor sommige mensen is 30.000 CFA een bedrag dat ze niet eens in 3 maanden kunnen verzamelen. Die metser gaat dit verdienen in 4 dagen. De mannen van de wijk zouden de metser nog helpen én zouden ook nog eens moeten betaald worden onder de vorm van eten. De vrouwen moeten het zand en gravion bijeenbrengen en dat zou gratis moeten.
Volgende afspraak werd gemaakt: als de metser hen vraagt om te helpen, is het de metser die moet zorgen voor eten en niet de vereniging. Hij heeft het werk aangenomen voor die prijs, hij weet wat de risico’s zijn. Het is niet de vereniging die nog extra’s aan de metser moet geven terwijl de meesten onder ons bijna niets hebben.
Op die manier hadden ze nog niet gedacht.
De mannen zullen nu niet helpen als het niet gevraagd wordt, en als het gevraagd wordt, zullen ze afspraken maken met de metser. Er wordt niets extra gegeven vanuit de vereniging.
De mannen hebben een beurtrol opgemaakt voor de controle op de werken. Het is belangrijk dat het goede beton is waarmee de metser werkt.
Na het gesprek was iedereen blij dat de put versterkt zal worden met beton.
Voor hen was de waarde van het werk van de vrouwen ondergeschikt aan die van het werk van de mannen, en het werk van de mannen ondergeschikt aan het werk van de metser.
Nu hebben ze ingezien dat elke handeling die moet gebeuren, belangrijk is om de put te versterken.
De vrouwen die het water niet kunnen betalen, hebben nu ook water.

  • Comments(1)//blog.vzwsabou.be/#post3