VZW SABOU BLOGT !

VZW SABOU BLOGT !

Volg onze avonturen ..

VZW SABOU streeft, naar het stimuleren, opzetten en onderhouden van initiatieven, gebaseerd op lokale behoeften, in het kader van het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in Sabou, Burkina Faso.

http://www.vzwsabou.be

Gesprek met leerkrachten

vooruitgang..Posted by vzwsabou 13 Jul, 2015 14:26:18

Dinsdag 17 februari:

Tegen 7 uur sta ik op. Heb helemaal niet goed geslapen en hoofdpijn is niet over. Bakari en Moussa staan 10 minuten later op. We drinken samen een koffie en ik neem mijn notaboekje ter hand om aan dit verslag verder te werken. Het is intussen 8 uur en Moussa moet even weg om dag te gaan zeggen op een begrafenis. Hij belooft tegen 09:30 terug te zijn en zal brood meebrengen. Ik ga me intussen wat opfrissen en maakt me klaar voor het bezoek aan de prefectuur.

Het gesprek met Mme le prefect:

We zijn op de hoogte van wat er gebeurd is in oktober 2014 en dat de burgemeester het gebouw van de oude mairie in bruikleen gegeven heeft voor jullie school. Er werd echter geen contract opgemaakt en aangezien wij nu de administratie verder zetten wou ik jullie spreken. Dat gebouw is van origine namelijk het gebouw van de jongeren (L'association des jeunes de Sabou) en deze zijn er deze vinden het niet leuk dat hun gebouw gebruikt wordt. Ze vinden het ook niet normaal dat de burgemeester deze beslissing kon nemen zonder hun akkoord. Ze willen nu van ons een voorstel ter compensatie !!!

Ik vind het al raar dat ik hierover moet praten met Mme de Prefect en niet met een verantwoordelijke van de jongeren, maar ik meen te begrijpen dat zij de rol van bemiddelaar speelt (later zal blijken dat ik het verkeerd voor heb).

Het gebouw destijds gezet door de jongeren als ontmoetingsplaats, maar toen de mairie (het gemeentehuis) afbrandde werd het ingepalmd. De materialen voor de bouw werden vermoedelijk ook door de mairie bekostigd, en de jongeren hebben enkel geholpen om het te zetten.

Ik versta uit de uitleg van Mme de prefect dat de jongeren gereclameerd hebben en hun gebouw terug willen, maar ze voegt er meteen aan toe dat ze ook wel wil dat het schooltje verder kan. Ze herhaalt de vraag naar ons toe om een voorstel te doen.

Ik laat weten dat ik de "belges" (VZW Sabou) zal consulteren.

Ik kreeg ook te horen dat de nieuwe Marie nu vlakbij is, en dat dat ook niet ideaal is omwille van mogelijke geluidsoverlast. (misschien overgewaaid van bij ons ‘kinderen zijn een lawaaipost’, grapje)

In elk geval kan de gemeente nu geen terrein aanwijzen zo lang er geen burgemeester en gemeenteraad van verkozenen is. De administratie nu doet enkel lopende zaken.

Het is in het kader van die "lopende zaken" dat wij ontboden werden.

De verkiezingen zijn echter pas voor eind 2015, dus gedurende die tijd kan er niets gedaan worden. Hebben we ook niet zo’n periode gekend in België?

Het bouwen van onze school zal 2016 kunnen gebeuren, als alles vlot loopt.

Aan de andere kant zit ik te denken dat het de multi-inzetbaarheid van ons gebouw zou kunnen helpen uitbouwen, en het community-gevoel nog versterken ( visie ook van Ralhff Sixten, ontwerper architect van de te bouwen school). Het zal er natuurlijk wel op aankomen om zeer duidelijke afspraken te maken wat betreft welke ruimtes gemeenschappelijk kunnen zijn, en hoe het moet achtergelaten worden na een eventueel gebruik. Het kan niet de bedoeling zijn dat de jongeren in het weekend een feestje bouwen op "het terrein van de school” en dat de monitrices de maandagochtend aan de schoonmaak moeten beginnen...

Om 14 uur heb ik afspraak gemaakt met onze monitrices op onze verblijfplaats. Ze zijn netjes op tijd, behalve Florence, maar die is altijd wel te laat hoor ik van de anderen. Na een telefoontje komt ze een kwartiertje later aan. We zetten ons aan een tafel en Florence neemt het woord.
Ze hebben nood aan educatief materiaal.
Volgende punt: het loon natuurlijk... Het is een GRAND et GROS problème...
Het loon van oktober werd niet betaald, nieuw schooljaar maar er is niet gewerkt geweest. (ze hebben van JP wel al een royale tegemoetkoming gekregen, en ik vertel hen dat ik daar ook van op de hoogte ben), Ik beaam dat het niet hun fout was dat ze niet konden werken.
Volgend punt: bestaat er geen mogelijkheid ons loon te verhogen onder de vorm van transport ? Ik doe alsof ik het niet begrijp, maar ik snap het natuurlijk wel: hun fietsen zijn versleten en vallen continue in panne. Maar ze vragen geen nieuwe fietsen, neen ze willen liever een brommer... Ik zeg dat ik daar niet alleen kan over beslissen, maar ik voeg er meteen ook aan toe dat ik niet vind dat dat een oplossing is. Ze hebben nu al moeite om de reparaties van de fietsen te betalen (zeggen ze zelf), en voor de brommer gaan ze benzine moeten kopen. Bovendien zal die brommer ook kapot gaan, en zal de reparatie veel duurder zijn...
Ze voegen er ook nog aan toe dat nu ze zelf geld verdienen, hun mannen vinden dat zij hen niet meer zoveel moeten onderhouden, lees ze (krijgen ze nog geld van hun man, terwijl ze wel de kinderen moeten verzorgen). Vele mannen in Sabou hebben een 2e vrouw en durft de eerste vrouw niet te veel tegen haar man ingaan want ze zou wel eens riskeren om haar "thuis" te verliezen...
Als laatste punt betreft het loon komt de vraag of wij bereid zijn hen de "declareren à La Caisse". Ik vraag meer uitleg, en ik denk te begrijpen dat dit een soort van pensioensparen is. Wie spaart is me niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat beide kunnen, zowel de werkgever als de werknemer. Ik besluit dat ik meer info zal vragen. Hierop komt nog een vervolg.  • Comments(1)//blog.vzwsabou.be/#post20